Najaarsrapportage 2019

5b. Bereikbaarheid Openbaar vervoer

5b. Bereikbaarheid Openbaar vervoer

Beleidsdoelen

schaal x € 1.000
Lasten € 164.780
Baten € -116.593
Saldo € 48.187
ga terug