Najaarsrapportage 2019

1. Ruimtelijke ontwikkeling

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Beleidsdoelen

schaal x € 1.000
Lasten € 15.488
Baten € -1.600
Saldo € 13.888
ga terug