Najaarsrapportage 2019

2. Landelijk gebied

2. Landelijk gebied

Beleidsdoelen

schaal x € 1.000
Lasten € 54.402
Baten € -3.631
Saldo € 50.771
ga terug