Najaarsrapportage 2019

3. Bodem, water en milieu

3. Bodem, water en milieu

Beleidsdoelen

schaal x € 1.000
Lasten € 20.089
Baten € -4.268
Saldo € 15.821
ga terug