Najaarsrapportage 2019

7. Bestuur en middelen

7. Bestuur en middelen

Beleidsdoelen

schaal x € 1.000
Lasten € 17.939
Baten € -2.873
Saldo € 15.066
ga terug