Najaarsrapportage 2019

6. Cultuur en erfgoed

6. Cultuur en erfgoed

Beleidsdoelen

schaal x € 1.000
Lasten € 21.841
Baten € -2.293
Saldo € 19.548
ga terug