Najaarsrapportage 2019

4. Economie en energie

4. Economie en energie

Beleidsdoelen

schaal x € 1.000
Lasten € 20.482
Baten € -63
Saldo € 20.419
ga terug