Najaarsrapportage 2019

Provincie Utrecht

Najaarsrapportage 2019

Utrecht, 24 september 2019

Baten € -466.424.000

Lasten € 531.662.893

schaal x € 1.000

Baten

€ -71.652.000

Lasten

€ 71.652.000

Baten

€ -251.643.000

Lasten

€ 839.000

Baten

€ -1.600.000

Lasten

€ 15.488.000

Baten

€ -3.631.000

Lasten

€ 54.402.000

Baten

€ -4.268.000

Lasten

€ 20.089.000

Baten

€ -63.000

Lasten

€ 20.482.000

Baten

€ -4.664.000

Lasten

€ 95.303.000

Baten

€ -116.593.000

Lasten

€ 164.779.893

Baten

€ -2.293.000

Lasten

€ 21.841.000

Baten

€ -2.873.000

Lasten

€ 17.939.000

Baten

€ -7.144.000

Lasten

€ 48.848.000